Dagbesteding Waterland

Onze Visie

Wij geloven dat de ontmoeting tussen mensen met- en mensen zonder beperking een diepgaande uitwerking heeft op beiden. Op een onnavolgbare wijze kunnen mensen met een beperking hun medemens ’aanraken’, boeien en inspireren. Mensen met een verstandelijke beperking op hun beurt spiegelen zich aan hun medemens.
Zo mogen wij van elkaar leren, voor elkaar zorgen en met elkaar leven.
 

Wat is De Ontmoeting

De ontmoeting is een kleinschalig dagbestedingsproject voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking, waarbij wij onze verstandelijk beperkte medemens willen begeleiden in het participeren in de samenleving. Dit vindt plaats door werkzaamheden te verrichten op locaties in de gemeente Waterland, in eerste instantie in Broek in Waterland.
Momenteel is een werkplek gecreëerd bij voetbalvereniging SDOB voor minimaal één dag per week en ’Het Broeker Huis’ voor minimaal drie dagen per week. Het Broeker Huis fungeert als dorpshuis (bridge- en klaverjas club, bejaardensoos, etc.) Tevens worden hier bruiloften, partijen, seminars, trainingen, vergaderingen en feestavonden georganiseerd.
De werkzaamheden zullen divers en zinvol zijn en worden aangepast aan de kwaliteiten en het werktempo van de deelnemers.

De Ontmoeting